Borgdocument NIX18

Borgdocument NIX18                                                                                                             Gorinchem, 10 oktober 2023

Geachte wijnliefhebber,

Het is voor ons van groot belang dat alcohol op een verantwoorde manier wordt verkocht, ook online. Wij willen namelijk absoluut geen alcohol verkopen aan jongeren onder de achttien jaar. Met dit document geven wij inzicht gegeven in de manier waarop wij invulling geven aan deze verantwoorde verkoop op afstand.

Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd, dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde of bij een distributiepunt en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.   

Dit document is altijd actueel. Dit betekent dat het document wordt geactualiseerd bij iedere wijziging van de situatie en jaarlijks wordt herzien. Het document bevat een omschrijving van:

 • het proces dat wordt gehanteerd om de leeftijdsgrens te bewaken en aan de geldende verplichtingen te voldoen;
 • de wijze waarop deze werkwijze bekend en inzichtelijk wordt gemaakt voor medewerkers;
 • de controle op de juiste naleving van het proces en de wijze waarop eventuele correcties worden doorgevoerd.

Onze werkwijze
Dit is onze werkwijze om te komen tot een goede naleving van de leeftijdsgrens, conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit;

 • Wij zijn een eenmansbedrijf. Dit betekent dat één persoon direct contact heeft de klanten en direct stopt met de activiteiten als er iemand wijn koopt die jonger is dan 18 jaar oud.
 • Wij hanteren geen handboek, gezien wij geen medewerkers hebben.
 • Wij werken vanuit een opslag en wijn afhaalkelder, waar men alleen op afspraak wijn kan ophalen. Onze wijnen worden en mogen alleen door volwassen personen boven de 18 worden afgehaald. De klanten ontvangen wij persoonlijk.
 • Het merendeel van de wijn bezorgen wij zelf, deze bezorgen wij alleen aan iemand van 18 jaar of ouder.
 • Wij vragen bij iedere online bestelling het geboortejaar van de koper naar waarheid in te vullen. Dit heeft de koper bevestigt door het aanvaarden van onze algemene voorwaarden.
 • Iedere bestelling wordt gecontroleerd. Bij twijfel nemen wij contact op met de koper. Indien deze persoon toch jonger dan 18 jaar is, annuleren wij eenzijdig de bestelling en wordt de betaling teruggestort.
 • Wij melden het volgende vóór elke verzending van de online wijnbestelling:
  Wij wijzen je erop dat het wijnpakket alleen door een persoon van 18 jaar of ouder mag worden aangenomen bij de deur. Deze wet is ingegaan op 01-07-2021”.
 • In deze mail staat tevens het logo “Geen 18? Geen druppel”.
 • Op iedere factuur staat het logo “Geen 18? Geen druppel”.
 • Dit document voegen wij in de vorm van een pdf document bij bevestiging van de bestelling en of verzending van de factuur.
 • Bovenop iedere verzenddoos zit een duidelijk zichtbare waarschuwing, dat de wij alleen door iemand van 18 jaar of ouder in ontvangst mag worden genomen. Op deze sticker staat tevens het logo NIX18. Deze verplichting staat vermeldt in artikel 7 van in onze algemene voorwaarden.
 • Op iedere proeverij is de sticker “Wij verkopen geen alcohol <18” afkomstig van Horeca Stichting Nederland. Wij verkopen niet aan personen onder de 18 jaar tijdens een wijnproeverij.

Controle
Conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het alcoholbesluit, doen wij één maal per jaar een steekproef om te controleren of onze externe vervoerder DPD zich houdt aan het afleveren aan uitsluitend een persoon van 18 jaar of ouder. Dit controleren wij door aan de ontvanger te vragen hoe de ontvangst is verlopen.

Bedankt voor uw medewerking om verstandig met wijnschenken om te gaan.

Met vriendelijke groet,

Wilma Donk
Vinoloog – wijn-spijs liefhebber – in bezit van de Sommelier oorkonde